Arthur

Webdeveloper en student

Arthur

Webdeveloper en student

Hallo, ik ben Arthur!

Webdeveloper en student

Ik studeer momenteel aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, voor het profiel Webdevelopment.

Profiel

Volledige naam

Arthur van Rijsewijk

Geboren

18 januari 1994

Woonplaats

Arnhem

Nationaliteit

Nederlands

E-mailadres

arthurvrijsewijk@gmail.com

Opleiding

HBO Webdevelopment

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - 2014-heden

Voor het eerste semester had ik DWA(Dynamic Web Applications). In de eerste fase ging het over de basis van JavaScript en de DOM(Document Object Model). Daarna kwamen Angular, Express, Node, Mongoose en MongoDB aan bod.

Het volgende semester was OOSE(Object-oriented software engineering). Hier heb ik veel geleerd over de manier van programmeren. Er werd voornamelijk Java gebruikt. Tijdens dit semester heb ik heel veel UML(Unified Modeling Language) moeten gebruiken. Er werd mij geleerd wat de belangrijkste design patterns waren. De projecten moesten voornamelijk gemaakt worden met Spring, Spring Roo en GlassFish.

Het tweede jaar van de hoofdfase was mijn stage. Ik heb stage gelopen bij AIP(Agri Information Partners).

Het semester dat volgde op mijn stage was NotS(.NET on the Server). Bij NotS heb ik veel gewerkt met ASP MVC. Ik heb een chatapplicatie, loadbalancer en proxy server moeten maken. Ook heb ik een soort NetFlix na moeten maken. Hierbij hebben wij rekening moeten houden met OWASP en alles optimalizeren zoals caching en indexes in de database.

Voor het laatste jaar mocht ik een minor kiezen. Ik heb van vele programmeurs gehoord dat er wel veel webdevelopers zijn, maar weinig appdevelopers. Aangezien ik geen ervaring had met het ontwikkelen van een app, heb ik ervoor gekozen om MAD(Mobile App Development) te kiezen als minor. Hierbij heb ik veel geleerd over native Android en IOS ontwikkelen. Voor Android heb ik een soortgelijke sunshine applicatie na moeten maken van Udacity. Voor IOS heb ik de cursus van Paul Hegarty gevolgd van Stanford University.

MBO Applicatieontwikkelaar

ROCA12 Velp - 2010-2014

Op het MBO heb ik gekozen om Applicatieontwikkelaar te worden. Ik ben begonnen met het bouwen van mijn eerste echte websites. Hierdoor heb ik de basis van HTML, PHP en CSS geleerd. Op het MBO heb ik vier stages gelopen en heel veel werkervaring opgedaan. Iets wat uniek was aan deze opleiding en niet geleerd wordt op het HBO is het normaliseren van de database. Deze opleiding heeft mij voornamelijk de basis van het programmeren geleerd.

VMBO-TL

Arentheem collega Arnhem - 2006-2010

Diploma voor VMBO-TL

Werkervaring

Agri Information Partners

Stagiaire - aug 2015 - jan 2016

Tijdens deze stage heb ik veel onderzoeken gepleegd. Mijn doel was om een een JavaScript framework te zoeken die het meest aansloot aan de eisen van AIP. Hierbij heb ik onderzoek gedaan naar Angular 2.0, Aurelia en React. Daarnaast heb ik onderzoek gedaan naar sockets in ASP.NET MVC. Hieruit kwam al snel dat SignalR het beste was en hier heb ik in samenwerking met een andere stagiaire een proof of concept van gemaakt. Omdat de diensten van AIP wereldwijd zijn, heb ik onderzoek gedaan naar een internationalisering library. Ook hiervoor heb ik een proof of concept gemaakt.

CharacterCO

Webdeveloper / Stagiaire - mrt 2014 - jun 2014

Voor het afstuderen van het MBO heb ik een WordPress plug-in gemaakt. Deze plug-in kan enquetes generen en daarvan de statistieken weergeven in tabellen.

HAN

Stagiaire - aug 2013 - dec 2013


Omdat ik wist dat ik al naar de HAN wilde na mijn MBO opleiding, had ik ervoor gekozen om alvast stage te lopen bij de HAN. Hierbij heb ik geleerd OO(Object-oriented) te programmeren. Daarbij is het MVC pattern gebruikt. Voor het eerst kwam ik in aanraking met TDD(Test Driven Developent). De testen werden getest in Jenkins.

Dialogus

Webdeveloper - jun 2013 - aug 2013


Als zomerbaan mocht ik van Dialogus het bedrijf waar ik eerder stage heb gelopen, meewerken aan een webapplicatie. Hierbij heb ik geholpen om een back-end op te zetten.

Dialogus

Stagiaire - feb 2013 - jun 2013


Dit was mijn beste stage. Ik heb hier echt leren programmeren. Ik ben aan de slag gegaan met het CMS(Content Managment System) WordPress. Hierbij heb ik geholpen om een website op maat te maken. Voornamelijk ging het om CRUD(create, read, update, delete) operaties.

SalesWizard

Stagiaire - feb 2012 - jun 2012


Ik heb mijn eerste stage gelopen bij SalesWizard. Hier heb ik voornamelijk geleerd hoe ik websites kan optimalizeren voor SEO(Search Engine Optimization).

Hobby’s

Computers samenstellen en bouwen

Mijn eerste computer heb ik gemaakt toen ik twaalf jaar was. Sindsdien heb ik regelmatig klanten die hun computer bij mij willen samenstellen en daar mij willen laten bouwen.

Experimenteren

Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren. Zo probeer ik vaak alles uit als het over hardware gaat. Op het moment dat er iets nieuws is, wil ik het uitproberen. Ik heb een Raspberry Pi gekocht om te experimenten. Ik doe er momenteel veel mee, deze website wordt er onder andere op gehost.

Gamen

In mijn vrije tijd speel ik graag Fifa of World of Tanks

Programmeren

Wat ik op school leer probeer ik zelf nog een keer toe te passen. Ik ben bijvoorbeeld nu bezig met een app voor Android.

Dank u